No 3 (2006)

Table of Contents

National interests and the reason of state
Henryk Domański
Theory of democracy and electoral rules
Jacek Raciborski
Marian Wawrzeniecki and Ignacy Żagiell – authors of forgeries
Janusz Tazbir
The hermeneutization of psychology
Zbigniew Spendel
Józef Mianowski Fund 1881-2006
Władysław Findeisen
On the fall and reincarnation of the Philadelphia’s list
Marek Lewandowski
What decides about the scientific / methodological identity of theology?
Tomasz Węcławski
The Brest Bible – history and significance
Irena Kwilecka
Towards the “modern socialist realism”. Socially engaged literature in the aesthetic thought of Stefan Żółkiewski
Grzegorz Wołowiec
City sphere icons
Marek S. Szczepański, Weronika Ślęzak-Tazbir, Maria Świątkiewicz-Mośny
Niezbędne ograniczenia w używaniu liczby powołań na publikacje do oceny uczonych i placówek naukowych
Hubert Szaniawski
Literatura, kultura i język polski w kontekstach i kontaktach światowych
Katarzyna Meller
Profesor Ryszard Tadeusz Walczak (1943 - 2006)
Jan Gliński