Biblia pauperum – rzecz o dialogu słowa i obrazu

Ryszard Knapiński

Full Text:

PDF (Polish)