Długookresowe przemiany krajobrazu Polski w wyniku zmian klimatu i użytkowania Ziemi

Jerzy J. Lipa

Full Text:

PDF (Polish)