, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa