, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznań,Centrum NanoBioMedyczne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań