, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu

  • Kwartalnik NAUKA Nr 4 (2014) - Articles
    Recenzja książki Tima Spectora Identically different. Why you can change your genes? ** Identyczność inaczej. Dlaczego możesz zmienić swoje geny?
    Abstrakt  PDF