, Instytut Chemii Bioorganicznej, Polska Akademia Nauk, Poznań