Wykłady, seminaria, inne formy kształcenia

 

WYKŁADY:

 

2020/2021 (pdf)Sylabus:

prof. dr hab. Jan Barciszewski - (pdf), (pdf)