Rekrutacja

Rekrutacja do Środowiskowego Studium Doktoranckiego ICHB PAN nie będzie prowadzona.
Zapraszamy natomiast do Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk