Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

L

Langer, Jerzy M.
Latosińska, Beata, Instytut Badań Literackich, Poznań
Legocki, Andrzej B., członek rzeczywisty PAN, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań
Legocki, Andrzej B., prezes Polskiej Akademii Nauk, członek rzeczywisty PAN
Legocki, Andrzej B.
Legocki, Andrzej B., prezes Polskiej Akademii Nauk
Legocki, Andrzej B., prezes PAN
Legocki, Andrzej B., członek rzeczywisty PAN, prezes PAN
Legocki, Andrzej B., członek rzeczywisty PAN, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Lenartowicz, Michał, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Lewandowska, Kamila, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
Lewandowski, Marek, Instytut nauk Geologicznych PAN, Warszawa
Lewicka, Ewa, Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca Gdański Uniwersytet Medyczny
Lewowicki, Tadeusz, Uniwersytet Warszawski
Ligęza, Antoni, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH
Lipa, Jerzy J., Zakład Metod Biologicznych i Kwarantanny, Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu
Lipa, Michał, – Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii, Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM, Warszawa
Lipiński, Daniel, Katedra Biochemii i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu;
Lipowicz, Anna, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Lisowska, Katarzyna
Lisowska, Katarzyna, Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach
Lisowska, Katarzyna, Zakład Biologii Nowotworów Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej- Curie, Oddział w Gliwicach
Litwińska, Ewelina, – Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii, Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM, Warszawa
Litwińska, Magdalena, – Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii, Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM, Warszawa
Lulek, Janina, Komisja ds. Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym przy Komitecie Terapii i Nauk o Leku Polskiej Akademii Nauk

1 - 25 of 25 Items