Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

F

Fabczak, Hanna, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN, Warszawa
Fabczak, Hanna, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN oraz Fundacja Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych
Fabczak, Hanna, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego, Fundacja Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych
Fabczak, Hanna, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
Fabiszak, Jacek, Zakład Badań nad Tekstami Kultury, Wydział Anglistyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Falkowski, Andrzej, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa
Fichna, Jakub
Fichna, Jakub, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Figlerowicz, Marek, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki, Poznańskie Centrum Archeogenomiki
Figlerowicz, Marek, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań
Fikus, Magdalena, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa
Filar, Marian, Katedra Prawa Karnego i Polityki, Kryminalnej UMK w Toruniu
Filipiak, Marian, Katedra Przyrodniczych Podstaw Jakości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Filipowicz, Hanna, University of Wisconsin-Madison, USA
Filipowicz, Stanisław, członek rzeczywisty PAN, Instytut Nauk Politycznych, Katedra Teorii Polityki i Myśli Politycznej, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski
Filipowicz, Stanisław, członek korespondent PAN, Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski
Filipowicz, Stanisław, Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski
Filipowicz, Stanisław, członek rzeczywisty PAN, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
Findeisen, Władysław, członek rzeczywisty PAN, Warszawa
Fiszer, Agnieszka, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań
Fiszer, Urszula, Klinika Neurologii i Epileptologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa
Forycki, Maciej, prof. UAM, Zakład Historii Nowożytnej do XVIII wieku, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Frąc, Magdalena, Komitet Nauk Agronomicznych PAN, Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
Frąckowiak, Hieronim, Katedra Anatomii Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Friszke, Andrzej, Instytut Studiów Politycznych PAN

1 - 25 of 26 Items    1 2 > >>