Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

Z

Ziemka, Agnieszka, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Warszawa
Ziemka, Agnieszka, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa
Ziemka, Agnieszka, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
Zimny, Janusz M., Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy, Radzików
Zimny, Tomasz, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa
Zimny, Tomasz, Instytut Nauk Prawnych PAN
Ziółkowski, Janusz, Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN; Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN
Ziółkowski, Marek, Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań; Instytut Socjologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Warszawa
Ziółkowski, Marek, Instytut Socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań; Instytut Socjologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Warszawa
Zoll, Andrzej, czynny członek PAU, przewodniczący Komisji do spraw Etyki w Nauce, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie
Zoll, Andrzej, członek czynny PAU, przewodniczący Komisji do spraw Etyki w Nauce, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie
Zoll, Andrzej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Zoll, Andrzej, przewodniczący Komisji do spraw Etyki w Nauce
Zoll, Andrzej, czynny członek PAU, przewodniczący Komisji do spraw Etyki w Nauce, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie.
Zoll, Andrzej, członek czynny PAU, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie, przewodniczący Komisji do spraw Etyki w Nauce
Zoll, Andrzej, rzecznik praw obywatelskich, członek czynny PAU, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Zubek, Aniela, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznań

Ż

Żuradzki, Tomasz

Z

Zwierzchowski, Piotr, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Zwolska, Zofia, Zakład Mikrobiologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Warszawa

Ż

Życzkowski, Karol, Instytut Fizyki Uniwersytet Jagielloński oraz Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
Żydowo, Mariusz M., Gdański Uniwersytet Medyczny
Żylicz, Maciej, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Żylicz, Maciej, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
Żylicz, Maciej, członek rzeczywisty PAN, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

926 - 950 of 967 Items    << < 33 34 35 36 37 38 39 > >>