No 2 (2021)

Table of Contents

Od Redakcji
Wypowiedzi ciał kolegialnych środowiska naukowego dotyczące zmian wprowadzonych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w wykazie czasopism naukowych
Emanuel Kulczycki
Statement no. 12 by the COVID-19 Advisory Team to the President of the Polish Academy of Sciences: A new normal – there will be no quick return to the world before the pandemic
Jerzy Duszyński
Ewa Łętowska
Janusz Reykowski
Anna Giza
Jan Woleński
Roman Słowiński
Michał Witt
Jacek Fabiszak
Katarzyna Lisowska, Zdzisław Krawczyk
Andrzej B. Legocki