No 4 (2009)

Table of Contents

Janusz Tazbir
Andrzej Walicki
Włodzimierz Zagórski
Jerzy Brzeziński, Andrzej Klawiter, Krzysztof Łastowski
Józef Kozielecki
Karol Myśliwiec
Zbigniew Drozdowicz
Barbara Dolińska
Jerzy Jankowski
Jan Ober, Jacek Dylak, Wojciech Gryncewicz, Elżbieta Przedpelska-Ober
Michał Witt
Wojciech Wrzesiński
Stanisław Rakuza-Suszczewski
Uwagi przedstawiciela nauk humanistycznych na temat projektu Ustawy o Polskiej Akademii Nauk
Stanisław Mossakowski
Stanowisko w sprawie ustanowienia strategicznego programu rozwoju nauk humanistycznych w Polsce
Stanowisko w spr. nauk humanistycznych